İZCİ TÜRESİ

    Dünyadaki bütün izcilerin tabi olduğu, izciliğe kabul edildiğinde herkesin uyması gereken kuralları içeren Türkiye izcilerinin Türesi 10 maddeden oluşmaktadır:  

1. İzci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.

2. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

3. İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.

4. İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.

5. İzci, herkese karşı naziktir.

6. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

7. İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.

8. İzci, cesurdur her türlü şartlar icinde neşeli ve güler yüzlüdür.

9. İzci, tutumludur.

10. İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.   
 

    İZCİLİĞİN TEMEL İLKELERİ

İzcilik; izcilik çalışması içindeki tüm etkinlikleri belirleyen bazı ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Dünya izcilik Teşkilatı tarafından şöylece belirlenmiştir:  

1. Tanrıya ve vatana karşı görevler, bu sözcükler belli bir dinin gerektirdiği bir deyiş değil, evrensel bir gücün kaynağı olan yaşamın, ruhsal değerlerinin ortaya çıkarttığı bir zorunluluktur.

2. Başkalarına karşı görevler, izcilik tek başına var olmak demek değildir. izcilik doğası gereği katılmayı, birleşmeyi gerektiren bir toplumsal etkinliktir.

3. Kendine karşı görevler, sorumluluk alan, ölçülü kendini anlamış bireyde insanlık duygusunu harekete geçirir.

4. İzcilik hem söz, hem de türeyi içerir. Her üyesi bunu incelemeli ve kişisel olarak bağlılık duymalıdır.

5. İzcilik din - dil - ırk - soy farkı gözetmeksizin o toplumun tüm üyelerine her yerde rehberlik eden, ilkeleri, amacı ve metodu olan bir etkinliktir.

6. İzcilik gönüllülük ister, hiç kimse izciliğe katılması için zorlanamaz.

7. İzcilik politikadan uzak eğitici bir olgudur, hiç bir siyasi partiyi ya da kurumu temsil etmez, edemez. izcilik ancak toplumuna ve ulusuna yapıcı bir yardım biçimi olabilir.

8. İzcilik demokratik bir yapıya sahiptir.

9. İzcilik emir vermekten çok dinlemek, rehberlik etmek, henüz olgulaşmamış gencin gerçek dünyasına saygı duymaktır.

10. İzcilik, kişinin inandığı ve topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirmesinin öğrenildiği bir yaşam biçimidir.

11. İzcilik bağımsız olmayı öğretir.

12. İzcilik informal bir eğitimdir.

13. İzcilik oba sistemini kullanır, obalar engelleri yenmede kişinin içindeki kıvılcımı yok edebilecek zararlı etkenleri ortadan kaldırmada bir güvencedir. Oba aynı zamanda sayısal bir güvence demektir. Karışıklığı önler, demokrasiyi güçlendirir.

14. İzcilik gencin içinde bulunduğu topluma yararlı, aktif ve sorumluluk taşıyan gençler olarak yetişmeyi vurgular ve bunda da önemli bir rol oynar.

15. İzcilik gencin kendini tanımasına yardımcı olur.

16. İzcilik aktiftir; toplumda, ulusunda veya uluslararası topluluklarda etkin olmayı öğretir.

17. İzcilik doğa ile bütünleşmeyi sağlar.

18. İzci lideri açık fikirlidir, hayal gücünün kullanımını teşvik eder.

19. İzcilik değişkendir, asla uzun süreli olarak hareketsiz kalmaz. izciler hareket ederler. Aktiftirler, izciler izleyici değillerdir.

20. İzcilik dünyanın her yerinde içinde bulunduğu toplumun koşullarına göre gelişen ve toplumun gereksinimlerine göre hizmet veren bir olgudur.